Teams en groepen

Kickboxing Academy biedt lessen aan speciaal voor teams en groepen. Deze lessen bestaan o.a. uit:

Verdieping van de onderlinge contacten
Elkaar helpen uitdagen en motiveren
Teambuilding
Verbeteren samenwerking & communicatie
Winnaarsmentaliteit
Persoonlijk leiderschap
Doorzettingsvermogen
Weerbaarheid
Duurzame inzetbaarheid
Vergroting zelfvertrouwen individu en team
Positieve invloed onderlinge sfeer
Inzicht krijgen in waar je als individu en team staat
Onder druk presteren
Win-win situaties creëren
Inzicht in leerstijlen als individu en team

Lesaanbod algemeen

Het belangrijkste uitgangspunt binnen ons lesaanbod is dat het kickboksen symbool staat voor interactie. Interacties die in het dagelijks leven vaak als moeilijk worden ervaren. De kracht van methodisch kickboksen is dat met verschillende thema’s op een ervaringsgerichte manier wordt gewerkt. Kickboksen met een missie dus, waarbij we uitgaan van de wezenlijke kracht van mensen.     

De lessen bestaan uit een vooraf afgesproken aantal lessen. Bij aanvang vindt een intake plaats en een eindevaluatie. Per situatie wordt gekeken welke thema’s centraal moeten staan om op in te zetten. De inhoud van de lessen is dan ook niet gestandaardiseerd. Per groep en/of individu worden doelen vertaald naar thema’s waaraan gewerkt wordt in de lessen. Vanuit de eindevaluatie kan er in overleg met de betrokkenen gekozen worden voor een verlenging van het traject. Tevens worden hierbij hernieuwd doelen gesteld om aan te werken. 

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten over de Kickboxing Academy? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of: info@kickboxingacademy.nl

Tel: +31(0)6-411 070 01
E-mail: info@kickboxingacademy.nl

Stel een vraag

Versturen